Klik på een af ovenstående menu for at se de forskellige typer af malerier

Nogle af malerier er solgt men vises for at illustrere hvordan jeg maler. I mit atelier har jeg andre malerier.